Disclaimer

DE PAARDENSCHUUR, gevestigd aan de Amerongenerwetering 28, 3958 MD te Amerongen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30138361.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: De Paardenschuur

E [email protected]

 

Gerelateerde informatie:

Verwerkersovereenkomst

Privacy Statement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen De Paardenschuur en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website paardenschuur.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

De Paardenschuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

 

Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan De Paardenschuur. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Paardenschuur het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van De Paardenschuur bevindt of via de link naar de website van De Paardenschuur wordt gestuurd.

 

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. De Paardenschuur staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De Paardenschuur is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien De Paardenschuur van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

 

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s De Paardenschuur heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

De Paardenschuur verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG. Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met De Paardenschuur op via het contactformulier.

 

De Paardenschuur, versie april 2023